Veelgestelde vragen

Wanneer bel ik de huisartsenpost en wanneer ga ik naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis?
De huisartsenpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de huisartsenpost.

Als ik overdag geen tijd heb om naar mijn huisarts te gaan, kan ik dan bij de huisartsenpost terecht?
Nee, de huisartsenpost is bedoeld voor spoedeisende gezondheidsklachten die niet kunnen wachten.

Wat zijn de openingstijden van de huisartsenpost?
Op werkdagen vanaf 17.00 uur tot 24.00 uur, tijdens de weekenden van 09.00 uur tot 24.00 uur en op feestdagen van 08.00 uur tot 24.00 uur.

Waarom moet ik eerst bellen?
De huisartsenpost verleent spoedeisende hulp. Om te beoordelen wat de mate van spoed is, stelt de doktersassistent u een aantal vragen over uw spoedeisende gezondheidsklachten. Pas dan kan de assistent vaststellen hoe snel en welke hulp nodig is. Bovendien kan er op deze manier een afspraak gepland worden, waardoor u niet onnodig lang hoeft te wachten als u naar de post komt.

Krijg ik de huisarts aan de lijn?
Nee. De telefoon wordt opgenomen door een speciaal opgeleide doktersassistent. De assistent geeft u een goed advies. Bovendien wordt dit advies altijd gecontroleerd door de huisarts. Ook maakt de assistent afspraken voor een bezoek aan de post.

Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur?
In principe wel, omdat de afspraak al aan de telefoon wordt ingepland. Toch kan het voorkomen dat u (even) moet wachten omdat consulten uit kunnen lopen of omdat er heel acute hulpvragen tussendoor komen.

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?
Per 1 februari 2018 geldt bij Huisartsenpost Hillesluis de onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Soort consult Tarief
Consult € 95,77
Visite € 119,71
Telefonisch consult € 23,94

Wie betaalt de kosten?
U bent verplicht zelf een zorgverzekering af te sluiten. Patiënten die niet kunnen aantonen dat zij verzekerd zijn dienen direct op de huisartsenpost te betalen. Deze patiënten kunnen de kosten achteraf declareren als zij hiervoor verzekerd zijn. Dit geldt ook voor alle buitenlandse toeristen.

Kan ik op de huisartsenpost betalen?
Ja, u kunt de kosten van een bezoek aan de huisartsenpost betalen aan de balie, echter alleen contant.

Ik heb alleen maar met de doktersassistent gesproken en toch ontvang ik een rekening. Hoe zit dat?
De doktersassistent handelt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende huisarts. Al haar adviezen worden door de arts gecontroleerd en beoordeeld. Van iedere hulpvraag wordt een registratie voor het medisch dossier van de eigen huisarts gemaakt. Als we spreken over een telefonisch consult is het niet noodzakelijk dat er contact is geweest tussen een patiënt en de huisarts op de huisartsenpost.

Ik ben verzekerd, maar heb toch een rekening ontvangen. Hoe kan dit?

Dan zijn waarschijnlijk niet al uw (verzekerings)gegevens correct. Neem dan zo snel mogelijk contact op met Huisartsenpost Hillesluis om uw juiste gegevens door te geven.

Wie bepaalt hoe hoog de rekening is die ik krijg voor het gebruik van de huisartsenpost?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een landelijk orgaan dat de tarieven vaststelt voor instellingen in de gezondheidszorg. Ieder jaar bekijkt de NZa welke tarieven Huisartsenpost Hillesluis mag hanteren. De tarieven kunnen verschillen per huisartsenpost.

Ik ben het niet eens met de hoogte van de rekening?
Aan de hoogte van de rekening kan de huisartsenpost niets veranderen. Deze wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd als ik contact heb gehad met de huisartsenpost?
Ja, de volgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost of u krijgt de registratie mee zodat u deze aan de eigen huisarts kan overhandigen.

Neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op en mag dit?
Ja. Alle telefoongesprekken worden automatisch opgenomen en gedurende vijf jaar opgeslagen. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat door de huisartsenpost de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de assistent of huisarts wordt verbroken.
Aan dit opnemen is zowel wettelijk als intern bij Huisartsenpost Hillesluis een aantal strikte regels gekoppeld. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.(link naar www.cbpweb.nl). Binnen Huisartsenpost Hillesluis gelden strenge regels voor het terugluisteren van gesprekken.

Waarom worden de telefoongesprekken opgenomen?
Er worden geluidsopnamen van de telefoongesprekken gemaakt:
• om in geval van een klacht naderhand na te gaan hoe een telefoon¬gesprek is verlopen;
• om de kwaliteit van de telefoongesprekken door doktersassistenten te toetsen en desgewenst te verbeteren door middel van scholing en training.

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik een herhaalrecept via de huisartsenpost regelen?
Normaal gesproken regelen patiënten herhalingsrecepten met hun eigen huisarts. Alleen in dringende gevallen bestaat de mogelijkheid dat de dienstdoende huisarts een herhalingsrecept voorschrijft. De arts schrijft dan zoveel medicijnen op het recept voor als nodig is tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Houdt u er rekening mee dat de apotheek buiten kantoortijden extra kosten in rekening brengt. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.